Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty MedHackathon projektu MED-SPRING

W dniach 14-15 grudnia 2016 r. partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MED-SPRING organizują warsztaty MedHackathon w Ammanie, Jordania.

14 Grudnia 2016 - 15 Grudnia 2016
Amman, Jordania

Warsztaty będą regionalnym wydarzeniem, które posłuży do wspólnego wypracowania rozwiązań konkretnych problemów i wyzwań wskazywanych przez sektor prywatny. Główny nacisk tematyczny zostanie położony na wodę, żywność i energię.

W czasie MedHackathon odbędzie się maraton młodych innowatorów wyselekcjonowanych na podstawie zaproszenia online, którego publikację przewidziano na wrzesień 2016 r. Najlepsze zespoły zyskają możliwość rozwinięcia zaproponowanego rozwiązania, korzystając ze wsparcia konsorcjum projektu MED-SPRING.

Celem partnerów projektu MED-SPRING jest wniesienie wkładu w jakość euro-śródziemnomorskiej przestrzeni badawczej ze szczególnym naciskiem na współpracę euro-śródziemnomorską obu regionów w nauce i technice, badaniach i innowacjach, dialogu politycznym i monitorowaniu współpracy.

Więcej informacji:
strona wydarzenia