Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty SSL i finał konkursu LASSIE-FP7

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu LASSIE-FP7 ogłoszą 12 grudnia 2016 r. w Bazylei, Szwajcaria, zwycięzcę konkursu na projekt w czasie dorocznych warsztatów SSL.

12 Grudnia 2016 - 12 Grudnia 2016
Muttenz, Bazylea, Szwajcaria

Konkurs na projekt LASSIE-FP7 ma na celu przegląd alternatywnych i innowacyjnych pomysłów na zastosowania i produkty oraz nowych koncepcji projektowych profesjonalnych lub architektonicznych opraw oświetleniowych, które łączą innowacyjne moduły projektu LASSIE: folie LED z foliami zarządzania światłem i warstwami zmieniającymi kolory zapewniające dostrajanie koloru światła.

W czasie samych warsztatów zaprezentowany zostanie ostateczny dorobek projektu LASSIE-FP7. Przewidziano także sesję poświęconą osiągnięciom technicznym i zastosowaniom przemysłowym w dziedzinie inteligentnego oświetlenia.

Więcej informacji:
witryna warsztatów SSL
witryna konkursu LASSIE-FP7