Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt C-IPM

Dnia 6 grudnia 2016 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków UE projekt C-IPM.

6 Grudnia 2016 - 6 Grudnia 2016
Bruksela, Belgia

Celem konferencji zamykającej jest omówienie najważniejszych osiągnięć, między innymi: przegląd dokonań, prezentacja strategicznej polityki badań C-IPM, głównych wyników mapowania i działań z zakresu wymiany wiedzy (obszary badawcze, pomniejsze zastosowania i infrastruktura), wyniki zaproszeń C-IPM, wartość dodana tworzenia sieci kontaktów i przyszłość C-IPM.

Pośród uczestników konferencji znajdą się partnerzy C-IPM i podmioty zainteresowane, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci SUD, członkowie komitetu sterującego SCAR i inni interesariusze.

Więcej informacji:
strona wydarzenia