Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wspólna konferencja nt. oceny bezpieczeństwa nanomateriałów

Partnerzy pięciu finansowanych ze środków UE projektów – NANOSOLUTIONS, GUIDENANO, SUN, NANOMILE oraz ENANOMAPPER – organizują w dniach od 7 do 9 lutego 2017 r. wspólną konferencję w Maladze, Hiszpania.

7 Lutego 2017 - 9 Lutego 2017
Malaga, Hiszpania

Konferencja ma na celu zaprezentowanie głównych osiągnięć wypracowanych w toku realizacji projektów, które posłużą za punkt wyjścia do dyskusji nad ich przydatnością w nanobezpieczeństwie i możliwościami w kontekście przyszłych programów badawczych.

W wydarzeniu weźmie udział konsorcjum partnerów reprezentujących projekty organizatorów oraz uczestnicy innych projektów UE, przedsiębiorcy, przedstawiciele rządów, społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

Konferencję zakończą warsztaty dla interesariuszy, które posłużą za platformę do otwartej dyskusji z zainteresowanymi podmiotami. Może ona ostatecznie naprowadzić na potrzeby badawcze, które powinny być zaspokajane w ramach przyszłych projektów.

Więcej informacji:
witryna konferencji