Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty CMSO/MULTIMOT

Drugie warsztaty CMSO (Cell Migration Standardization Organization) organizowane wraz z partnerami finansowanego ze środków UE projektu MULTIMOT odbędą się w dniach 27-28 stycznia 2017 r. w Galveston, stan Teksas.

27 Stycznia 2017 - 28 Stycznia 2017
Galveston, Teksas, Stany Zjednoczone

CMSO wypracowuje wspólne standardy w dziedzinie migracji komórek w ramach trzech grup roboczych: minimalne wymagania w zakresie sprawozdawczości, kontrolowana terminologia oraz znormalizowane formaty i interfejsy programistyczne aplikacji (API).

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale koszty przejazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

Partnerzy projektu MULTIMOT postawili sobie za cel zbudowanie ekosystemu otwartych danych dotyczących migracji komórek poprzez działania normalizacyjne i popularyzacyjne oraz metaanalizę, stąd bliskie partnerstwo z CMSO.

Więcej informacji:
plik PDF nt. wydarzenia