Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja projektu NOVACAM i szkoła zimowa

W dniach 22-23 lutego 2017 r. w Padwie (Włochy) w ramach unijnego projektu NOVACAM odbędzie się jednodniowa szkoła letnia, a następnie jednodniowa konferencja.

22 Lutego 2017 - 23 Lutego 2017
Padwa, Włochy

Zaplanowana na 23 lutego konferencja pt. "Green Catalysis by Design" ma stanowić forum dla naukowców z tej dziedziny, umożliwiające im wymianę i omówienie najnowszych wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu oraz nawiązanie współpracy z uczonymi z Europy. Dla uczestników zainteresowanych kontynuowaniem współpracy, partnerzy projektu NOVACAM zorganizują przyjęcie po konferencji.

Dnia 22 lutego odbędzie się jednodniowa szkoła zimowa dla młodych badaczy, a w jej ramach także sesja plakatowa.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia