Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat gleby

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Środowiska organizuje w 5 grudnia 2016 r. w Brukseli konferencję na temat gleb, na której zaprezentowanych zostanie kilka unijnych projektów.

5 Grudnia 2016 - 5 Grudnia 2016
Bruksela, Belgia

Wydarzenie stanowi wkład Komisji Europejskiej w Światowy Dzień Gleby 2016, mający podnosić świadomość na temat znaczenia gleb oraz dostarczanych przez nie usług ekosystemowych.

W ramach konferencji odbędą się dwie sesje plenarne oraz cztery równoległe sesje robocze. Zaproszeni zostaną wybitni prelegenci i paneliści, którzy podzielą się swoimi wizjami dotyczącymi kierunków rozwoju unijnej polityki w sprawie gleb.

Na sesji porannej, zatytułowanej "State of play of soil legal framework and challenges", zaprezentowane zostaną unijne projekty RECARE, LANDMARK, SOILCARE, ISQAPER i SMARTSOIL.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzeń DG ENV
wstępny plan wydarzenia w formacie PDF