Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty VRE4EIC

W dniach 30 września – 1 grudnia 2016 r. w Amsterdamie, w ramach projektu VRE4EIC finansowanego ze środków UE organizowane są warsztaty we współpracy z W3C (World Wide Web Consortium).

30 Listopada 2016 - 1 Grudnia 2016
Amsterdam, Niderlandy

Celem warsztatów jest omówienie działań potrzebnych do poprawy komunikacji między repozytoriami danych i aplikacjami korzystającymi z tych danych, takimi jak wirtualne środowiska badawcze. Aplikacje te mogą uprościć wyszukiwanie danych, ich wizualizowanie, manipulowanie nimi, omawianie ich, korygowanie, opisywanie, ponowne publikowanie itp. Efektem może być powstanie nowej grupy roboczej W3C, której zadaniem będzie rozbudowa DCAT (Data Catalogue Vocabulary) oraz określenie, w jaki sposób profile metadanych nadających się do odczytu przez ludzi i maszyny są definiowane i udostępniane.

Innym celem jest przeanalizowanie, w jaki sposób W3C może najskuteczniej wspierać tworzenie słowników dla różnych społeczności.

Więcej informacji:
strona internetowa warsztatów