Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt BEWATER

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu BEWATER organizują w dniach 7-8 marca 2017 r. konferencję zamykającą w mieście Nova Gorica, Słowenia.

7 Marca 2017 - 8 Marca 2017
Nova Gorica, Słowenia

Konferencja pt. „The River Basin Adaptation Conference” będzie poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie interakcji nauka-społeczeństwo, zdobytych w ramach projektu BEWATER i innych przedsięwzięć. Na pierwszy dzień konferencji złożą się wykłady, prezentacje i sesje interaktywne na temat najlepszych praktyk dostosowywania zarządzania dorzeczem do zmiany klimatu przy udziale społeczeństwa.

Zorientowana praktycznie konferencja oprze się na solidnych podstawach naukowych, a jej celem będzie wymiana doświadczeń i identyfikacja najlepszych praktyk dotyczących interakcji nauka-społeczeństwo w zakresie zarządzania dorzeczem i przystosowywaniem się do zmiany klimatu.

Drugi dzień konferencji zaplanowano w terenie.

Więcej informacji:
strona wydarzenia