Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca DIVERCITIES

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DIVERCITIES organizują w dniach od 8 do 10 lutego 2017 r. konferencję zamykającą w Rotterdamie, Holandia.

8 Lutego 2017 - 10 Lutego 2017
Rotterdam, Niderlandy

W czasie konferencji zamykającej pt. „Governing Urban Diversity” zaprezentowany zostanie szczegółowo dorobek projektu, także w nawiązaniu do istniejącego korpusu wiedzy i obowiązujących praktyk. W programie przewidziano cały szereg formalnych prezentacji naukowych oraz interaktywnych warsztatów prowadzonych przez naukowców. Wydarzenie ma pobudzić dialog między badaczami akademickimi, decydentami i praktykami oraz posłużyć za platformę do popularyzacji nowych ustaleń i koncepcji różnorodności we współczesnych miastach europejskich.

Omówiony zostanie sposób, w jaki różnorodność miejska może pozytywnie wpływać na spójność społeczną, mobilność społeczną i wyniki gospodarcze miast oraz jak odpowiednie zrównoważenie zasad zarządzania może pozwolić na czerpanie z pełnego potencjału znaczących zasobów różnorodności na rzecz określonych grup miejskich, obszarów na terenie miast oraz miast i obszarów metropolitalnych jako całości.

Więcej informacji:
strona wydarzenia