Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

EuroNano Forum 2017

Finansowane ze środków UE EuroNano Forum (ENF2017), organizowane przez nadchodzącą prezydencję Malty w Radzie Unii Europejskiej, odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2017 r. w Valletcie, Malta.

21 Czerwca 2017 - 23 Czerwca 2017
Valletta, Malta

ENF2017 stworzy okazję do przeprowadzenia przeglądu najnowszych osiągnięć w nanotechnologii i zaawansowanych materiałach oraz do omówienia ich przekrojowego wkładu w europejski przemysł produkcyjny.

W tym roku dyskusja zostanie także poszerzona o warunki ramowe, takie jak edukacja, normy, regulacje, IPR i kwestie bezpieczeństwa oraz przedsiębiorczość i polityka przemysłowa. W programie przewidziano sesje na temat finansów i dofinansowywania za pośrednictwem programów europejskich i krajowych, w szczególności programu „Horyzont 2020”, inteligentnej specjalizacji i inicjatyw z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wystawa Nanotech Europe 2017 odbędzie się równolegle z konferencją, oferując wystawcom doskonałą okazję do zaprezentowania swojej działalności przedstawicielom czołowych instytutów badawczych, kluczowym przedsiębiorcom, zaawansowanym technologicznie MŚP, decydentom, podmiotom finansującym oraz mediom.

Więcej informacji:
witryna konferencji