Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

ERIFORE na NWBC 2017

Na konferencji NWBC 2017 (7th Nordic Wood Biorefinery Conference), która odbędzie się w dniach 28-30 marca 2017 r. w Sztokholmie, Szwecja, zostanie zaprezentowany finansowany ze środków UE projekt ERIFORE.

28 Marca 2017 - 30 Marca 2017
Sztokholm, Szwecja

NWBC to wiodące wydarzenie, na którym spotykają się naukowcy i przedsiębiorcy, aby omówić najnowsze postępy w biorafinerii na bazie drewna. W czasie konferencji przedstawione zostaną nowe wyniki badań i doświadczenia przemysłowe w zakresie biorafinerii na bazie drewna i/lub ścieru:

- Systemy i procesy biorafineryjne
- Produkty biorafineryjne: chemikalia, materiały i paliwa
- Zagadnienia gospodarcze i kwestie zrównoważenia

Ostatniego dnia konferencji (30 marca) zostanie zaprezentowany dwuletni projekt ERIFORE, w ramach którego opracowywany jest europejski plan działania na rzecz nowych modeli współpracy infrastruktur badawczych w zakresie biogospodarki związanej z leśnictwem.

Więcej informacji:
witryna konferencji
witryna projektu ERIFORE