CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wydarzenia

Polski PL

Sympozjum IUTAM 2019

W dniach 10–12 czerwca 2019 roku w Dublinie (Irlandia) odbędzie się międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ThermaSMART.

10 Czerwca 2019 - 12 Czerwca 2019

Dublin, Irlandia

Sympozjum IUTAM poświęcone „Modelowaniu obliczeniowemu niestabilności i turbulencji w rozdzielonych przepływach dwufazowych” będzie spotkaniem ekspertów zajmujących się modelowaniem i symulowaniem przepływów dwufazowych w celu zidentyfikowania postępów na tym polu. Potrzeba organizacji takiego spotkania wyrasta z naturalnej złożoności przepływów dwufazowych, a także z powstawania nowych i interesujących sposobów modelowania takich przepływów przy zachowaniu coraz większej wierności wobec podstawowych zasad i praw fizyki.

Dzięki spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwość porównania różnych metod obliczeniowych wykorzystywanych do modelowania przepływów dwufazowych, ze szczególnym uwzględnieniem stratyfikowanych przepływów dwufazowych. Ponadto podczas spotkania zostaną omówione nowe rozwiązania dotyczące szeroko pojętych metod przepływów wielofazowych. W ramach Sympozjum zostaną także poruszone otwarte kwestie, na których społeczność powinna skupić się w przyszłości.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia