CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wydarzenia

Polski PL

Konferencje FISA 2019 oraz EURADWASTE ‘19

W dniach 4–7 czerwca 2019 roku w rumuńskim mieście Pitesti odbędą się konferencje FISA oraz EURADWASTE, organizowane w ramach finansowanego przez UE projektu FISRAD.

4 Czerwca 2019 - 7 Czerwca 2019

Pitesti, Rumunia

Konferencje FISA 2019 oraz EURADWASTE ‘19 są współorganizowane przez Komisję Europejską, w ramach projektu FISRAD realizowanego jako część programu Euratom, oraz prezydencję rumuńską w Radzie UE w 2019 roku. W czasie trzydniowego wydarzenia przedstawiciele około 90 finansowanych przez UE projektów będą mieli okazję zaprezentować zrealizowane postępy oraz najważniejsze osiągnięcia.

W ramach szczegółowych sesji równoległych zostaną zaprezentowane podsumowania polityk dotyczących badań i szkoleń, wyzwania oraz możliwości, a także przykłady realizacji programów dotyczących systemów reaktorów z naciskiem na kwestie związane z bezpieczeństwem oraz utylizacji odpadów radioaktywnych zarówno w Europie, jak i na szczeblu międzynarodowym. W czasie konferencji FISA 2019 oraz EURADWASTE ‘19 zostanie także ogłoszone rozpoczęcie pierwszego konkursu doktorantów międzynarodowej społeczności badawczo-szkoleniowej oraz pierwszego konkursu plakatów naukowych związanych z projektami Euratom, a także nagroda związana z otwartym zaproszeniem do prezentacji tematów dotyczących badań i rozwoju.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia