Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Rola komunikacji i edukacji w promowaniu zmian w nawykach zakupowych oraz zwiększeniu wykorzystania produktów opartych na biologii

W dniu 8 lipca 2019 r. w Helsinkach w Finlandii zorganizowane zostaną warsztaty w ramach finansowanych ze środków UE projektów BIOVoices, BioCannDo, BIOBRIDGES oraz LIFT.

Społeczeństwo
8 Lipca 2019 - 8 Lipca 2019
Helsinki, Finlandia

Warsztaty, których gospodarzami będą cztery projekty finansowane ze środków UE, odbędą się podczas konferencji European Bioeconomy Scene (8–10 lipca 2019 r.). Głównym tematem warsztatów będą doświadczenia i wyzwania związane z podnoszeniem świadomości oraz szerzeniem wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zwiększenie akceptacji dla produktów opartych na biologii. Celem warsztatów jest dyskusja oraz dzielenie się najlepszymi praktykami i wnioskami wyciągniętymi z działań komunikacyjnych związanych z biogospodarką.

Podczas warsztatów poruszone zostaną także pokrewne zagadnienia, a tematem sesji operacyjnej będzie wsparcie nowej europejskiej strategii w zakresie biogospodarki poprzez szereg działań komunikacyjnych. W warsztatach weźmie udział wiele zainteresowanych stron, które zajmują się komunikacją oraz podnoszeniem świadomości na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia