Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Horizon 2020 Health Partnering Day 2019

W dniu 4 lipca 2019 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się międzynarodowa giełda kontaktów w ramach finansowanego ze środków UE projektu HNN 2.0.

Technologie przemysłowe
4 Lipca 2019 - 4 Lipca 2019
Bruksela, Belgia

Giełda kontaktów odbywa się w związku z otwartym dniem informacyjnym Komisji Europejskiej (3 lipca 2019 r.) i poświęcona jest jednemu z priorytetów programu „Horyzont 2020” – „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” (SC1). Uczestnicy wydarzenia otrzymają wkrótce zaproszenie ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, włącznie z programem prac. Będą oni mieli okazję do zbudowania swojego własnego konsorcjum na potrzeby przyszłych propozycji dotyczących zdrowia w ramach programu „Horyzont 2020”.

Ponadto uczestnicy będą mogli przedstawić międzynarodowej publiczności swoje pomysły na innowacyjne projekty oraz poznać rozwiązania i technologie prezentowane przez pozostałych uczestników. Wydarzenie towarzyszące adresowane jest do szerokiego grona zainteresowanych osób z firm (w tym MŚP), wyższych uczelni, organizacji badawczych, sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, nie tylko z Europy.

Więcej informacji:
strona wydarzenia