Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Rozwój Internetu rzeczy 2019

W dniach 3–6 września 2019 roku w Perugii (Włochy) odbędzie się letni kurs szkoleniowy w ramach finansowanego ze środków UE projektu EnABLES.

Gospodarka cyfrowa
3 Września 2019 - 6 Września 2019
Perugia, Włochy

Druga szkoła letnia EnaBLES, zorganizowana we współpracy z Laboratorium Noise in Physical Systems (NiPS), skupia międzynarodowych naukowców ze środowiska akademickiego, ośrodków badawczych i branży, specjalizujących się w pozyskiwaniu energii. Wydarzenie umożliwi młodym naukowcom lepsze poznanie przełomowych technologii pozyskiwania i przetwarzania energii w mikro- i nanoskali oraz możliwości wykorzystania ich do zasilania urządzeń wykrywających i komunikacyjnych.

Letnia szkoła pomoże wprowadzić nowych członków do społeczności związanej z Internetem rzeczy (IoT). Jest to strategiczny sposób na przygotowanie nowego pokolenia naukowców rozwijających koncepcję Internetu rzeczy i promowanie współpracy interdyscyplinarnej, zarówno wśród studentów, jak i naukowców pracujących w przemyśle i w środowisku akademickim.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia