Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Końcowa konferencja projektu ENERGISE

Dnia 15 października 2019 roku w Barcelonie (Hiszpania) odbędzie się konferencja w ramach projektu ENERGISE, finansowanego przez Unię Europejską.

Energia
15 Października 2019 - 15 Października 2019
Barcelona, Hiszpania

W końcowej konferencji projektu ENERGISE, organizowanej jako wydarzenie towarzyszące konferencji ERSCP2019, udział wezmą badacze, którzy podzielą się najnowszymi informacjami na temat społecznego i kulturowego wpływu na zużycie energii elektrycznej w różnych warstwach społecznych. Prelegenci podzielą się doświadczeniami z blisko trzyletnich nowatorskich badań, w których koncepcję „żywych laboratoriów” wykorzystuje się do bezpośredniej obserwacji stosowanych praktyk w zakresie zużycia energii w rzeczywistym otoczeniu oraz oceny skuteczności inicjatyw mających na celu ograniczenie zużycia energii, realizowanych w gospodarstwach domowych i społecznościach.

Uczestnicy konferencji omówią wpływ inicjatyw mających na celu ograniczenie zużycia energii w Europie, a także przeanalizują wykorzystanie koncepcji „żywych laboratoriów” do badania i zmiany wzorców zrównoważonego zużycia. W konferencji mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jej celem będzie aktywne zachęcanie do pozytywnych interakcji pomiędzy przedstawicielami społeczeństwa, środowisk akademickich i przemysłu, a także osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityk.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia