Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szkolenie na poziomie podstawowym: wykorzystanie różnorodności biologicznej ziemniaków w uprawie

Twórcy sfinansowanego ze środków UE projektu G2P-SOL zorganizują szkolenie w Limie (Peru).

Żywność i zasoby naturalne
5 Listopada 2019 - 7 Listopada 2019
Lima, Peru

Jako że szkolenie to łączy teorię z praktyką, uczestnicy uzyskają informacje na temat różnorodności biologicznej upraw oraz tego, w jaki sposób można wykorzystać zasoby genetyczne w hodowli wstępnej. Szkolenie skierowane jest do (młodszych) hodowców ziemniaków oraz badaczy z Ameryki Łacińskiej, którzy interesują się różnorodnością biologiczną ziemniaków, sposobami jej wykorzystania w hodowli oraz zastosowaniem nowoczesnych technik hodowli.

Trzydniowe szkolenie obejmować będzie eksperckie wykłady z przykładami z życia dotyczącymi skutecznego wdrożenia ważnych elementów z dzikich lub miejscowych zasobów genowych do elitarnych materiałów hodowlanych, prezentacje dotyczące projektowania bloku krzyżowania oraz szkolenie praktyczne z wykorzystania podstawowych narzędzi w hodowli i charakteryzacji zasobów genowych. Omówione zostaną również nowoczesne narzędzia i metody hodowli, takie jak hodowla diploidalna, selekcja wspomagana markerami oraz badania nad genomem.

Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia