Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dyplomacja naukowa odpowiedzią na globalne wyzwania: międzynarodowe ramy, normy i zasady etyczne

Twórcy współfinansowanego ze środków UE projektu S4D4C organizują w Budapeszcie (Węgry) sesję tematyczną.

Społeczeństwo
22 Listopada 2019 - 22 Listopada 2019
Budapeszt, Węgry

We współpracy z UNESCO twórcy projektu S4D4C organizują sesję tematyczną, która odbędzie się podczas Światowego Forum Nauki 2019. Głównym tematem sesji jest „Nauka, etyka i odpowiedzialność”, podczas gdy jednym z najważniejszych podtematów będzie „20 lat dyplomacji naukowej”.

Ta wspólna sesja tematyczna będzie platformą do dyskusji na temat roli instrumentów normatywnych w promowaniu nauki jako globalnego dobra publicznego, aby móc stawiać czoła globalnym wyzwaniom i kwestiom etycznym wynikającym z jej rozwoju. Podczas sesji przedstawione zostaną przypadki użycia instrumentów normatywnych w rozwiązywaniu problemów dyplomacji naukowej, w szczególności w dziedzinie dyplomacji wodnej, zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności i bioetyki, a także odpowiedzialnych badań i nauki jako takiej.

Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia