Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Nowe działania projekcie INHERIT: przyszłość dla wszystkich

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się konferencja organizowana w ramach współfinansowanego przez UE projektu INHERIT.

10 Grudnia 2019 - 10 Grudnia 2019
Bruksela, Belgia

Trwający cztery lata, współfinansowany ze środków UE projekt INHERIT zajmował się badaniem sposobów życia, podróżowania i konsumpcji, które chronią środowisko oraz promują zdrowie i równość w zdrowiu. Podczas całodniowej konferencji wysokiego szczebla podsumowującej projekt uczestnicy wysłuchają prelegentów z całej Europy prezentujących perspektywę unijną, krajową i lokalną. Opowiedzą oni także o praktycznych, możliwych do wprowadzenia w życie i skalowalnych rozwiązaniach, które pozwolą zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość, zgodną z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju.

To kończące projekt wydarzenie ma również zachęcić uczestników do zastanowienia się, co pojedyncze osoby, konsumenci, specjaliści i wyborcy mogą zrobić, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonego stylu życia, który promuje szacunek do światowych granic i zdrowie oraz dobre samopoczucie.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia