Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szkoła zimowa dotycząca przyczynowej analizy mediacji i uczenia maszynowego

W dniach 3-4 lutego 2020 roku w Esch-sur-Alzette w Luksemburgu odbędzie się szkoła zimowa organizowana w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu InGRID-2.

Gospodarka cyfrowa
3 Lutego 2020 - 4 Lutego 2020
Esch-sur-Alzette, Luksemburg

Szkoła zimowa dotycząca przyczynowej analizy mediacji i uczenia maszynowego („Causal mediation analysis and machine learning”) ma umożliwić doktorantom i młodszym badaczom poszerzenie wiedzy w zakresie wnioskowania przyczynowego i ewaluacji projektów. W programie dwudniowego szkolenia znalazły się wykłady poświęcone różnym metodom przyczynowej analizy mediacji, jak również uczeniu maszynowemu oraz przykładom empirycznym z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego R.

Szkoła jest elementem „filaru dotyczącego ubóstwa i warunków życia” w ramach projektu InGRID-2, mającego na celu integrację istniejących zasobów badawczych w dziedzinie „zaawansowanych badań nad pracą, obejmujących analizę przyszłego rozwoju organizacji pracy, praktyk pracodawców i umiejętności”. Na zakończenie wydarzenia odbędzie się okrągły stół i otwarta debata.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia