Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pomyślne wiatry: energia wiatrowa sprzyjająca włączeniu społecznemu w całej Europie

W dniach 27-28 lutego 2020 r. w Berlinie (Niemcy) odbędzie się konferencja w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu WinWind.

Energia
27 Lutego 2020 - 28 Lutego 2020
Berlin, Niemcy

Energia wiatrowa będzie odgrywać kluczową rolę w przejściu do społeczeństwa niskoemisyjnego, jednak jej wdrożenie może doprowadzić do spolaryzowanych debat i lokalnych napięć. Podczas konferencji WinWind przedstawione zostaną czynniki wpływające na społeczną akceptację energii wiatrowej. Zaprezentowane zostaną także dające się powielać rozwiązania i skuteczne działania umożliwiające pokonywanie wyzwań w oparciu o doświadczenia projektu w sześciu krajach europejskich.

Dodatkowo podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia zdobyte w czasie transformacji niemieckiego sektora energetycznego. Oprócz ekspertów z konsorcjum WinWind w konferencji wezmą udział decydenci, a także przedstawiciele świata naukowego i biznesowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia