Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

IRC Future Match 2005

Europejska sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) organizuje w ramach CeBITU, największych na świecie targów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), spotkanie umożliwiające szukanie partnerów do współpracy.

Spotkanie, które odbędzie się w Hanowerze w Niemczech w ...

10 Marca 2005 - 10 Marca 2005
Niemcy

Europejska sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) organizuje w ramach CeBITU, największych na świecie targów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), spotkanie umożliwiające szukanie partnerów do współpracy.

Spotkanie, które odbędzie się w Hanowerze w Niemczech w dniach od 10 do 16 marca ma na celu pomoc europejskim firmom rozpoczynającym działalność, MSP (małym i średnim przedsiębiorstwom) oraz laboratoriom z sektora ICT w nawiązaniu ponadnarodowego partnerstwa w dziedzinie technologii.

IRC Future Match 2005 jest idealnym otoczeniem dla:
- małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oferujących i/lub szukających nowych technologii;
- naukowców/instytutów badawczych oferujących wyniki innowacyjnych badań;
- firm rozpoczynających działalność i przedsiębiorców.Więcej informacji na temat targów CeBIT można znaleźć na stronie:
http://www.futurematch.cebit.de/p_welcome.php

Strony zainteresowane we Włoszech mogą skontaktować się z IRC w Lombardii:
http://irc.cpi.polimi.it/