Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przyjazne dla środowiska systemy produkcji żywności w krajach bałtyckich

Projekt ENVIRFOOD (przyjazny dla środowiska system produkcji żywności: wymagania w zakresie uprawy roślin i produkcji nasion) Szóstego Programu Ramowego (6. PR) organizuje w dniach od 31 maja do 3 czerwca czterodniowe seminarium w Talsi na Łotwie.

Celem konferencji jest połą...

31 Maja 2005 - 31 Maja 2005
Estonia

Projekt ENVIRFOOD (przyjazny dla środowiska system produkcji żywności: wymagania w zakresie uprawy roślin i produkcji nasion) Szóstego Programu Ramowego (6. PR) organizuje w dniach od 31 maja do 3 czerwca czterodniowe seminarium w Talsi na Łotwie.

Celem konferencji jest połączenie podzielonych obecnie ekspertyz badań nad zbożami w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa i Litwa). Organizatorzy mają nadzieję, że seminarium zaowocuje naukowym programem współpracy w zakresie uprawy roślin, badania nad odmianami oraz produkcji nasion dla organicznego (ekologicznego) i niskonakładowego rolnictwa w krajach bałtyckich.

Dyskusje poświęcone będą również budowaniu wydajności oraz stworzeniu masy krytycznej zasobów ludzkich w celu promocji uczestnictwa w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Ina Belicka, koordynator ENVIRFOOD
E-mail: stende.selekcija@apollo.lv