Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie pośredników wina i napojów gazowanych

Przy okazji targów VITeff w Epernay (we Francji) w dniu 19 października odbędzie się europejskie spotkanie pośrednictwa technologicznego w zakresie wina i napojów gazowanych. Spotkanie to jest organizowane przez Ośrodek Przekazu Innowacji (IRC) France Grand Est.

Wydarzenie t...

19 Października 2005 - 19 Października 2005
Francja

Przy okazji targów VITeff w Epernay (we Francji) w dniu 19 października odbędzie się europejskie spotkanie pośrednictwa technologicznego w zakresie wina i napojów gazowanych. Spotkanie to jest organizowane przez Ośrodek Przekazu Innowacji (IRC) France Grand Est.

Wydarzenie to ma na celu połączenie, dzięki zaplanowanym wcześniej posiedzeniom oraz indywidualnym spotkaniom zainteresowanych stron, przemysłu, instytutów badawczych oraz europejskich ośrodków technicznych, poszukujących lub oferujących innowacyjne technologie lub wiedzę na temat wina.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.viteff.com