Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Usuwanie leków weterynaryjnych z pożywienia

W styczniu i lutym w Hiszpanii odbędą się dwie konferencje na temat systemów izolowania i oczyszczania leków weterynaryjnych i innych substancji zanieczyszczających pożywienie za pomocą procesów fizykochemicznych.

Pierwsza konferencja odbędzie się w Santiago de Compostela dn...

27 Stycznia 2005 - 27 Stycznia 2005
Hiszpania

W styczniu i lutym w Hiszpanii odbędą się dwie konferencje na temat systemów izolowania i oczyszczania leków weterynaryjnych i innych substancji zanieczyszczających pożywienie za pomocą procesów fizykochemicznych.

Pierwsza konferencja odbędzie się w Santiago de Compostela dnia 27 stycznia, a druga 3 lutego w Burgos.

Nowe metody, które zostaną omówione podczas konferencji, oferują znacznie skrócony czas obróbki, jak również zmniejszenie ilości potrzebnego wyposażenia laboratoryjnego.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
E-mail: halcon209@halcon-viajes.es