Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty: od badań naukowych do biznesu w Emilia-Romagna

2 lutego włoski region Emilia-Romagna będzie gospodarzem warsztatów na temat 'interakcji pomiędzy badaniami naukowymi a biznesem', które odbędą się w Brukseli

Warsztaty poświęcone będą wiedzy jako głównemu czynnikowi rozwoju i innowacji, oraz mają rozpowszechnić najlepsze pr...

2 Lutego 2005 - 2 Lutego 2005
null

2 lutego włoski region Emilia-Romagna będzie gospodarzem warsztatów na temat 'interakcji pomiędzy badaniami naukowymi a biznesem', które odbędą się w Brukseli

Warsztaty poświęcone będą wiedzy jako głównemu czynnikowi rozwoju i innowacji, oraz mają rozpowszechnić najlepsze praktyki wypracowane w Emilia-Romagna w zakresie partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz inwestycji kapitałowych.

Spotkaniu towarzyszyć będzie przedstawienie nowego wydarzenia europejskiego, 'R2B - research to business' - badania dla biznesu, które ma zachęcać do współpracy pomiędzy najbardziej zaawansowanymi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami, w celu promowania nowych projektów i transferu wiedzy.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Regionalna Administracja Publiczna w Emilia-Romagna
Brukselskie Biuro Łącznikowe
Tel.: +32 2 732 3090
Faks: +32 2 736 3190
E-mail: emilia-romagna@optinet.be