Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Internetowy projekt zarządzania projektami 6. PR

1 marca w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbędą się warsztaty poświęcone zasadom współpracy elektronicznej i narzędziom popularyzacji, które mogą zostać zastosowane jako ułatwienie przy wdrażaniu projektów Szóstego Programu Ramowego (6. PR). Tematem warsztatów będzie też skutec...

1 Marca 2005 - 1 Marca 2005
null

1 marca w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbędą się warsztaty poświęcone zasadom współpracy elektronicznej i narzędziom popularyzacji, które mogą zostać zastosowane jako ułatwienie przy wdrażaniu projektów Szóstego Programu Ramowego (6. PR). Tematem warsztatów będzie też skuteczne rozpowszechnianie wyników badań naukowych.

Warsztaty mają na celu zbadanie znaczenia elektronicznych internetowych narzędzi współpracy w zarządzaniu projektami w 6. PR. Poruszone zostaną również tematy takie jak zarządzanie siecią i popularyzacja, pogląd Komisji Europejskiej, pożądana funkcjonalność oraz sposób oceny obecnie dostępnych produktów.Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z:
Andrew Jackson
E-mail: andrew.jackson@scientiasolutions.com