Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

6. PR i zagadnienia finansowe - Słowenia

10 lutego w Ljubljanie (Słowenia) odbędą się warsztaty na temat zagadnień finansowych związanych z Szóstym Programem Ramowym (6. PR).

Warsztaty organizuje słoweńskie Ministerstwo Edukacji Wyższej, Nauki i Technologii jako część projektu Finance-NMS-IST (Finanse - Nowe Państw...

10 Lutego 2005 - 10 Lutego 2005
Słowenia

10 lutego w Ljubljanie (Słowenia) odbędą się warsztaty na temat zagadnień finansowych związanych z Szóstym Programem Ramowym (6. PR).

Warsztaty organizuje słoweńskie Ministerstwo Edukacji Wyższej, Nauki i Technologii jako część projektu Finance-NMS-IST (Finanse - Nowe Państwa Członkowskie - Technologie Społeczeństwa Informacyjnego), wspieranego przez Komisję Europejską w ramach 6. PR.

Warsztaty poświęcone będą czterem głównym obszarom tematycznym:
- obliczaniu budżetu;
- kosztom i raportowaniu;
- raportom na temat zarządzania;
- zmianom, odstępstwom i ograniczeniom projektów w 6. PR.

Zapewniony będzie również wgląd w praktyczne działanie regulacji finansowych oraz omówione zostaną potencjalne ryzyka i problemy związane z zarządzaniem finansowym projektem.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Andreja Umek
E-mail: andreja.umek@gov.si
or
Dana Remes
E-mail: dana@efpconsulting.com