Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Możliwości finansowania nauk o organizmach żywych w 6. PR, Kordoba

Międzynarodowa sesja szkoleniowa poświęcona możliwościom finansowania nauk o organizmach żywych w Szóstym Programie Ramowym (6. PR) odbędzie się 17 lutego w Kordobie, w Hiszpanii.

Wydarzenie obejmować będzie szkolenie dla potencjalnych podmiotów składających propozycje proje...

17 Lutego 2005 - 17 Lutego 2005
Hiszpania

Międzynarodowa sesja szkoleniowa poświęcona możliwościom finansowania nauk o organizmach żywych w Szóstym Programie Ramowym (6. PR) odbędzie się 17 lutego w Kordobie, w Hiszpanii.

Wydarzenie obejmować będzie szkolenie dla potencjalnych podmiotów składających propozycje projektów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Dotyczyć będzie kilku kluczowych zagadnień w finansowaniu i procesie wnoszenia propozycji projektów z zakresu nauk o organizmach żywych w 6. PR.

W programie znajdą się już otwarte i dopiero planowane zaproszenia do składania propozycji projektów a także zagadnienia prawne i finansowe. Przedstawiciele MSP zaprezentują własne praktyczne doświadczenia nabyte dzięki udziałowi w tym programie.Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, proszę przejść na stronę:
http://www.redfue.es/sgl_cordoba_english.html