Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty Finansowe IST w Czechach

Jednodniowe warsztaty na temat aspektów finansowych dotyczących Szóstego Programu Ramowego (6. PR) odbędą się 17 lutego w Pradze, w Czechach.

Warsztaty organizowane są przez Cross Czech jako część projektu Finance-NMS-IST w zakresie tematycznym IST 6. PR (Information Society...

17 Lutego 2005 - 17 Lutego 2005
Czechy

Jednodniowe warsztaty na temat aspektów finansowych dotyczących Szóstego Programu Ramowego (6. PR) odbędą się 17 lutego w Pradze, w Czechach.

Warsztaty organizowane są przez Cross Czech jako część projektu Finance-NMS-IST w zakresie tematycznym IST 6. PR (Information Society Technologies / Technologie Społeczeństwa Informacyjnego).

Warsztaty będą dotyczyć czterech głównych problemów:
- obliczania budżetu;
- kosztów oraz sprawozdawczości;
- informowania o zarządzaniu;
- odmian, odchyleń i ograniczeń projektu 6. PR.

Warsztaty dadzą możliwość wglądu w praktyczne funkcjonowanie regulacji finansowych i wskażą potencjalne zagrożenia oraz problemy związane z finansowym zarządzaniem projektem.W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
Dana Remes
E-mail: dana@efpconsulting.com