Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Badania podstawowe i zasoby ludzkie w 7. Programie Ramowym

W dniach 3 i 4 marca w Helsinkach (Finlandia), odbędzie się konferencja poświęcona badaniom podstawowym i zasobom ludzkim w ramach Siódmego Programu Ramowego UE (7. PR) dla badań naukowych.

Podczas sesji poświęconej badaniom podstawowym przedstawiciel Komisji Europejskiej za...

3 Marca 2005 - 3 Marca 2005
null

W dniach 3 i 4 marca w Helsinkach (Finlandia), odbędzie się konferencja poświęcona badaniom podstawowym i zasobom ludzkim w ramach Siódmego Programu Ramowego UE (7. PR) dla badań naukowych.

Podczas sesji poświęconej badaniom podstawowym przedstawiciel Komisji Europejskiej zaprezentuje obecnie rozważane możliwe modele finansowania. Następnie plany te skomentują interesariusze z sektora badań naukowych i przemysłu z Finlandii i Estonii.

Podczas sesji poświęconej mobilności przedstawione zostaną inicjatywy Komisji i Państw Członkowskich.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Tiina Vihma-Purovaara
Akademia Fińska
E-mail: tiina.vihma-purovaara@aka.fi