Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty na temat zagadnień finansowych w projektach 6. PR w priorytecie Technologii Społeczeństwa Technologicznego, Budapeszt

3 marca w Budapeszcie (Węgry) odbędą się warsztaty na temat zagadnień finansowych w projektach w priorytecie tematycznym dotyczącym technologii społeczeństwa informacyjnego (IST) w Szóstym Programie Ramowym (6. PR).

Wydarzenie organizuje Infopark w ramach finansowanego przez...

3 Marca 2005 - 3 Marca 2005
Węgry

3 marca w Budapeszcie (Węgry) odbędą się warsztaty na temat zagadnień finansowych w projektach w priorytecie tematycznym dotyczącym technologii społeczeństwa informacyjnego (IST) w Szóstym Programie Ramowym (6. PR).

Wydarzenie organizuje Infopark w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Finance-NMS-IST (Finanse - nowe państwa członkowskie - technologie społeczeństwa informacyjnego). Warsztaty przeznaczone są dla obecnych uczestników projektów IST i wnioskodawców.

Cztery główne obszary tematyczne warsztatów to:
- obliczanie budżetu;
- koszty i raportowanie;
- raportowanie dotyczące zarządzania;
- zmiany, odstępstwa i ograniczenia projektów 6. PR.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na następującą stronę internetową:
http://www.efpconsulting.com/asp/ShowEvent.asp?ItemId=117