Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi

W Mediolanie (Włochy), w dniach od 6 do 7 kwietnia 2005 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana 'Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi'.

Konferencję organizuje projekt zintegrowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) - EuroStemCell (Europejs...

6 Kwietnia 2005 - 6 Kwietnia 2005
Włochy

W Mediolanie (Włochy), w dniach od 6 do 7 kwietnia 2005 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana 'Postępy w badaniach nad komórkami macierzystymi'.

Konferencję organizuje projekt zintegrowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) - EuroStemCell (Europejskie Konsorcjum Badań Nad Komórkami Macierzystymi). W konferencji udział wezmą naukowcy, etycy, lekarze oraz ustawodawcy. Uczestnicy mają dyskutować nad pierwszoplanowymi zagadnieniami w zakresie badań nad komórkami macierzystymi - łącznie z ich potencjałem, możliwymi zastosowaniami, biotechnologią i kwestiami etycznymi.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.eurostemcell.org/News/news.htm#milano