Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty na temat komunikacji w motoryzacji

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) organizuje warsztaty poświęcone roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze motoryzacyjnym. Warsztaty te odbędą się w Genewie, w dniach od 2 do 4 ...

2 Marca 2005 - 2 Marca 2005
Szwajcaria

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) organizuje warsztaty poświęcone roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze motoryzacyjnym. Warsztaty te odbędą się w Genewie, w dniach od 2 do 4 marca.

Warsztaty 'Samochód całkowicie podłączony do sieci: warsztaty na temat ICT w pojazdach' (The fully networked car: a workshop on ICT in vehicles) odbędą się podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie.

Dyskutowane będą między innymi systemy umożliwiające komunikację z pobliskimi pojazdami oraz paneuropejski system połączeń w nagłych wypadkach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/ict-auto/