Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum na temat współpracy UE i Rosji w dziedzinie biotechnologii

W ramach międzynarodowego kongresu w Moskwie w dniach od 14 do 16 marca odbędzie się sympozjum na temat współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy UE i Rosją w dziedzinie biotechnologii.

Wydarzenie zapewni platformę dla dyskusji na temat współpracy pomiędzy UE a Rosją w ...

14 Marca 2005 - 14 Marca 2005
Rosja

W ramach międzynarodowego kongresu w Moskwie w dniach od 14 do 16 marca odbędzie się sympozjum na temat współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy UE i Rosją w dziedzinie biotechnologii.

Wydarzenie zapewni platformę dla dyskusji na temat współpracy pomiędzy UE a Rosją w ramach unijnego Szóstego Programu Ramowego Badań (6. PR). Odbędzie się również spotkanie brokerskie, oferujące europejskim i rosyjskim naukowcom możliwość szczegółowego przedyskutowania propozycji, które mają zostać złożone w ramach czwartego konkursu w 6. PR na projekty dotyczące 'jakości i bezpieczeństwa żywności'.

Sympozjum wspiera Komisja Europejska, rząd rosyjski oraz rosyjski Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) i INTAS.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę:
http://www.intas.be/ININ/ININ%20brokerage_events_and_conferences.htm http://www.fp6-food.ru/symposium/index.html http://www.mosbiotechworld.ru/eng/