Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Redukcja i magazynowanie CO2 - ku bezemisyjnym elektrowniom

W Brukseli (Belgia) w dniach od 13 do 15 kwietnia odbędzie się konferencja na temat redukcji i magazynowania CO2 zatytułowana 'Ku elektrowniom bezemisyjnym'.

Konferencja opisywana jest jako możliwość przedyskutowania i pomocy w rozwoju wspólnej i spójnej europejskiej strateg...

13 Kwietnia 2005 - 13 Kwietnia 2005
null

W Brukseli (Belgia) w dniach od 13 do 15 kwietnia odbędzie się konferencja na temat redukcji i magazynowania CO2 zatytułowana 'Ku elektrowniom bezemisyjnym'.

Konferencja opisywana jest jako możliwość przedyskutowania i pomocy w rozwoju wspólnej i spójnej europejskiej strategii badań i rozwoju (B+R) w dziedzinie redukcji dwutlenku węgla. Jej celem jest przedstawienie tego tematu szerszej publiczności, zwiększenie wymiaru międzynarodowego w działaniach UE, rozpowszechnienie wyników projektów i promowanie sieci kontaktów.

Planuje się, że konferencja przemówi do osób zaangażowanych w politykę, społeczeństwo obywatelskie, badania i przemysł, a wezmą w niej udział naukowcy uczestniczący w obecnych i minionych projektach badawczych UE oraz delegaci z krajów rozwijających się i rozwiniętych gospodarczo.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/announcement_en.pdf