Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Architektura systemów komputerowych

W Innsbrucku (Austria) w dniach od 14 do 17 marca odbywać się będzie międzynarodowa konferencja na temat architektury systemów komputerowych.

Program konferencji obejmuje projektowanie, realizację oraz analizę pojawiających się systemów komputerowych w dziedzinie organicznej...

14 Marca 2005 - 14 Marca 2005
Austria

W Innsbrucku (Austria) w dniach od 14 do 17 marca odbywać się będzie międzynarodowa konferencja na temat architektury systemów komputerowych.

Program konferencji obejmuje projektowanie, realizację oraz analizę pojawiających się systemów komputerowych w dziedzinie organicznej i wszechobecnej informatyki, a także jej zastosowań naukowych, inżynieryjnych i komercyjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na aspekty systemowe organicznej i wszechobecnej informatyki w oprogramowaniu i sprzęcie komputerowym, a zwłaszcza integracji systemu oraz samodzielnym zarządzaniu sprzętem.

W programie przewidziano dzień konsultacji i dzień warsztatów.Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej:
http://www.teco.edu/arcs05