Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty eCulture

Brytyjski Centralny Punkt Konsultacyjny Szóstego Programu Ramowego (6. PR) będzie gospodarzem warsztatów poświęconych eCulture, które odbędą się 16 marca w Londynie.

Warsztaty mają umożliwić tworzenie sieci kontaktów oraz udoskonalenie propozycji konkursowych poprzez uzyskan...

16 Marca 2005 - 16 Marca 2005
Zjednoczone Królestwo

Brytyjski Centralny Punkt Konsultacyjny Szóstego Programu Ramowego (6. PR) będzie gospodarzem warsztatów poświęconych eCulture, które odbędą się 16 marca w Londynie.

Warsztaty mają umożliwić tworzenie sieci kontaktów oraz udoskonalenie propozycji konkursowych poprzez uzyskanie lepszego zrozumienia dla możliwości dofinansowywania w ramach UE. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych złożeniem propozycji w 5. konkursie tematycznym IST (technologii społeczeństwa informacyjnego), który dotyczy strategicznego celu 'dostępu do zasobów kulturalnych i naukowych oraz ich ochrony'.

Wydarzenie obejmować będzie prelekcje wybitnych naukowców w tej dziedzinie oraz przemówienie Patricii Manson, dyrektor wydziału 'Nauczania i Dziedzictwa Kulturowego' podlegającego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę:
http://fp6uk.ost.gov.uk/page.aspx?SP=1121