Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szkolenie w ramach programu Marie Curie 6. PR, Paryż

Interface Europe organizuje szkolenie w zakresie działań programu Marie Curie dla wspierania mobilności i szkolenia naukowców, a także na temat celów konkursów na rok 2005 i 2006. Szkolenie to odbędzie się 24 marca w Paryżu, we Francji.

Kurs oferuje uczestnikom materiały pra...

24 Marca 2005 - 24 Marca 2005
Francja

Interface Europe organizuje szkolenie w zakresie działań programu Marie Curie dla wspierania mobilności i szkolenia naukowców, a także na temat celów konkursów na rok 2005 i 2006. Szkolenie to odbędzie się 24 marca w Paryżu, we Francji.

Kurs oferuje uczestnikom materiały praktyczne i przewodnik wskazujący, w jaki sposób napisać konkurencyjny projekt w ramach działań programu Marie-Curie. Będzie on przydatny dla naukowców oraz dla organizacji, które wspierają szkolenia i mobilność naukowców.

Szkolenie będzie prowadzone przez byłego administratora programu Marie Curie przy Komisji Europejskiej.Więcej informacji na temat szkolenia (w języku francuskim) można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.interfaceurope.net/news.php?p=news&lang=fr