Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Malta: warsztaty dotyczące aspektów finansowych w priorytecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Jednodniowe warsztaty dotyczące aspektów finansowych Szóstego Programu Ramowego (6. PR) odbędą się 7 marca w Vallecie, na Malcie.

Warsztaty organizuje Projects in Motion, jako część projektu Finanse a Nowe Państwa Członkowskie - Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST)...

7 Marca 2005 - 7 Marca 2005
Malta

Jednodniowe warsztaty dotyczące aspektów finansowych Szóstego Programu Ramowego (6. PR) odbędą się 7 marca w Vallecie, na Malcie.

Warsztaty organizuje Projects in Motion, jako część projektu Finanse a Nowe Państwa Członkowskie - Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST) w obszarze tematycznym IST w 6. Programie Ramowym.

Grupą docelową są obecni uczestnicy projektów IST lub osoby składające propozycje.

Warsztaty obejmują cztery główne obszary tematyczne:
- obliczanie budżetu;
- koszty i raportowanie;
- raportowanie dotyczące zarządzania;
- zmiany, odchylenia i ograniczenia projektu 6. PR.Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z:
Brian Restall:
E-mail: brian.restall@pim.com.mt
Or:
Dana Remes:
E-mail: dana@efpconsulting.com