Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

IST tematem warsztatów o 6. Programie Ramowym (6. PR)

Politechnika w Rydze organizuje warsztaty zatytułowane 'IST (technologie społeczeństwa informacyjnego) w Szóstym Programie Ramowym - ogromna szansa na współpracę', które odbędą się 6 i 7 kwietnia w Rydze (Łotwa).

Warsztaty mają na celu zacieśnienie współpracy naukowej i tech...

6 Kwietnia 2005 - 6 Kwietnia 2005
Łotwa

Politechnika w Rydze organizuje warsztaty zatytułowane 'IST (technologie społeczeństwa informacyjnego) w Szóstym Programie Ramowym - ogromna szansa na współpracę', które odbędą się 6 i 7 kwietnia w Rydze (Łotwa).

Warsztaty mają na celu zacieśnienie współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy krajami UE w dziedzinie zastosowań technologii informacyjnych (IT) dla nowego środowiska pracy, e-learningu, e-logistyki oraz cyfrowych zasobów kulturalnych i naukowych. Ponadto wykażą, w jaki sposób działania IST mogą ułatwić współpracę pomiędzy Łotwą i innymi państwami członkowskimi UE.

Głównym celem warsztatów jest zwiększenie świadomości o Szóstym Programie Ramowym (6. PR) i zbliżającym się Siódmym Programie (7. PR) poprzez dzielenie się doświadczeniami krajów bałtyckich z uczestnictwa w poprzednich programach IST.Dalsze informacje dostępne na stronie:
http://www.balticit.com/ist4balt/