Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja poświęcona dynamice przybrzeżnej

Międzynarodowa konferencja poświęcona dynamice przybrzeżnej odbędzie się w Barcelonie, w Hiszpanii, w dniach od 4 do 8 kwietnia.

Konferencja skupiająca pracowników laboratoriów doświadczalnych i terenowych, teoretyków oraz twórców modeli przeprowadzających badania nad dynami...

4 Kwietnia 2005 - 4 Kwietnia 2005
Hiszpania

Międzynarodowa konferencja poświęcona dynamice przybrzeżnej odbędzie się w Barcelonie, w Hiszpanii, w dniach od 4 do 8 kwietnia.

Konferencja skupiająca pracowników laboratoriów doświadczalnych i terenowych, teoretyków oraz twórców modeli przeprowadzających badania nad dynamiką systemów przybrzeżnych wzbudzi zapewne zainteresowanie inżynierów przybrzeżnych, geologów, oceanografów oraz przedstawicieli nauk pokrewnych. Konferencja powinna także zwrócić uwagę specjalistów przybrzeżnych i zarządców, a także wszystkich dbających o ochronę terenów przybrzeżnych.Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.coastaldynamics.org/cd05/index.php