Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nanotechnologiczna, Belgia

Konferencja zatytułowana 'Dlaczego nanotechnologia mnie dotyczy?' odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach 25 i 26 kwietnia.

Konferencja skierowana jest do profesjonalnych naukowców i badaczy, ustawodawców, inwestorów, pracowników akademickich, organizacji pozarządowych i...

25 Maja 2005 - 25 Maja 2005
Belgia

Konferencja zatytułowana 'Dlaczego nanotechnologia mnie dotyczy?' odbędzie się w Brukseli, w Belgii, w dniach 25 i 26 kwietnia.

Konferencja skierowana jest do profesjonalnych naukowców i badaczy, ustawodawców, inwestorów, pracowników akademickich, organizacji pozarządowych i grup interesu publicznego. Ma przybliżyć koncepcje nanotechnologii, wyjaśnić jak w nią inwestować czy też wdrożyć w strategię biznesową.

Uczestnicy konferencji ocenią obecny i przyszły status materiałów nanotechnologicznych przy wykorzystaniu różnorodnych badań przeprowadzonych w tej dziedzinie. Omówiony zostanie również sposób, w jaki inwestorzy i przemysł powinni postrzegać tę technologię i terminy wprowadzenia na rynek. W czasie konferencji analizie poddane będą również kwestie istotne dla użytkowników końcowych technologii oraz zastosowanie, które wkrótce zostaną wprowadzone na rynek.Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
http://www.euconferences.com/nanotechnology05.htm