Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie brokerskie w sektorze energii odnawialnej we Włoszech

Ośrodek Przekazu Innowacji (IRC) regionu Veneto organizuje międzynarodowe spotkanie brokerskie w sektorze energii odnawialnej, które odbędzie się 20 maja w Vicenza, we Włoszech.

Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas SOLAREXPO - międzynarodowej konferencji i wystawy na t...

20 Maja 2005 - 20 Maja 2005
Włochy

Ośrodek Przekazu Innowacji (IRC) regionu Veneto organizuje międzynarodowe spotkanie brokerskie w sektorze energii odnawialnej, które odbędzie się 20 maja w Vicenza, we Włoszech.

Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas SOLAREXPO - międzynarodowej konferencji i wystawy na temat energii odnawialnej, generacji rozproszonej i ekologicznego budownictwa, która odbędzie się w dniach od 19 do 21 maja.

Wydarzenie ma zapewnienić firmom, uniwersytetom i instytutom badawczym pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów w celu rozwoju produktu, umów licencyjnych i produkcyjnych, spółek typu joint venture lub realizacji podobnych założeń współpracy.Dalsze informacje można uzyskać na stronie:
http://solarexpo.ircnet.lu
Lub kontaktując się z:
Marco Gorini
E-mail: marco.gorini@venetoinnovazione.it