Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przekazywanie wiedzy naukowej, technicznej i medycznej

Dnia 19 kwietnia w Brukseli odbędzie się konferencja na temat przekazywania wiedzy naukowej, technicznej i medycznej.

Naukowcy, wydawcy i biblioteki poszukują możliwości wykorzystania nowych technologii w celu zaoferowania informacji wysokiej jakości po jak najniższych koszt...

19 Kwietnia 2005 - 19 Kwietnia 2005
Belgia

Dnia 19 kwietnia w Brukseli odbędzie się konferencja na temat przekazywania wiedzy naukowej, technicznej i medycznej.

Naukowcy, wydawcy i biblioteki poszukują możliwości wykorzystania nowych technologii w celu zaoferowania informacji wysokiej jakości po jak najniższych kosztach. Wydarzenie to ułatwi przyjęcie kooperatywnego podejścia do zagadnienia poprzez prowadzenie nieformalnych dyskusji i formalnych prezentacji.

Uczestnicy dyskusji panelowych ze środowisk akademickich i organów administracyjnych zajmą się takimi tematami, jak zmiany związane z rozwojem wydawnictw, oczekiwania środowisk naukowych, biblioteki jako ośrodki wiedzy oraz współpraca interesariuszy.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.comstm2005.nl