Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja końcowa projektu SUMMA

W dniu 5 kwietnia w Brukseli zostanie zorganizowana ostatnia konferencja w ramach projektu SUMMA Piątego Programu Ramowego (zrównoważona mobilność, środki i ocena polityki).

Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione całościowe wyniki projektu, w tym model służący do moni...

5 Kwietnia 2005 - 5 Kwietnia 2005
null

W dniu 5 kwietnia w Brukseli zostanie zorganizowana ostatnia konferencja w ramach projektu SUMMA Piątego Programu Ramowego (zrównoważona mobilność, środki i ocena polityki).

Podczas tego wydarzenia zostaną przedstawione całościowe wyniki projektu, w tym model służący do monitorowania zrównoważonego transportu i mobilności. Celem konferencji jest także ciąg dalszy dyskusji na temat opracowania odpowiednich wskaźników.

Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem transportu i mobilności, w szczególności do osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.Dalszych informacji udziela:
Dr Rik van Grol
Tel.: +31-71-524-5046
E-mail: vangrol@rand.org