Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja poświęcona łączności elektronicznej

Europejski Urząd Radiokomunikacyjny organizuje konferencję na temat łączności radiowej i łączności elektronicznej innej niż radiowa, która odbędzie się w Barcelonie w Hiszpanii w dniach 13 i 14 kwietnia.

Tematyka obejmować będzie:
- wyzwania stojące przez organami regulacyj...

13 Kwietnia 2005 - 13 Kwietnia 2005
Hiszpania

Europejski Urząd Radiokomunikacyjny organizuje konferencję na temat łączności radiowej i łączności elektronicznej innej niż radiowa, która odbędzie się w Barcelonie w Hiszpanii w dniach 13 i 14 kwietnia.

Tematyka obejmować będzie:
- wyzwania stojące przez organami regulacyjnymi w świecie łączących się technologii telekomunikacyjnych;
- łączność bezprzewodowa (UWB, nadawanie, reforma pasma);
- VoIP, sieci następnej generacji oraz ujęcia regulacyjne oparte na konkurencji.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.ero.dk/conf2005