Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Komisarz Potočnik bierze udział w debacie "Café Crossfire"

Ostatnia w serii regularnych debat "Café Crossfire" organizowanych przez Misję Szwajcarską przy UE odbędzie się 23 marca w Brukseli w Belgii, pod nazwą "W jaki sposób pobudzenie europejskiego sektora B+R przyczyni się do zrealizowania celów lizbońskich?" (How will the EU's R&D...

23 Marca 2005 - 23 Marca 2005
null

Ostatnia w serii regularnych debat "Café Crossfire" organizowanych przez Misję Szwajcarską przy UE odbędzie się 23 marca w Brukseli w Belgii, pod nazwą "W jaki sposób pobudzenie europejskiego sektora B+R przyczyni się do zrealizowania celów lizbońskich?" (How will the EU's R&D boost help it meet the Lisbon goals?)

Wśród zaproszonych uczestników debaty znajduje się Komisarz UE ds. Nauki i Badań Janez Potočnik, jak również Thomas Hinderling, dyrektor Szwajcarskiego Centrum Elektroniki i Mikrotechnologii.

Uczestnicy debaty zajmą się między innymi następującymi kwestiami:
- W jaki sposób europejscy decydenci mogą zagwarantować, że znaczny wzrost liczby spółek publiczno-prywatnych przyczyni się do wzrostu nadkładów na badania i rozwój w sektorze prywatnym?
- W jaki sposób finansowanie podstawowych badań na szczeblu europejskim będzie stymulowało funkcjonowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej?
- W jaki sposób Europejska Przestrzeń Badawcza może przyciągać najbardziej wybitne i innowacyjne umysły?
- Czy zwiększone finansowanie projektów badawczych przez UE zaowocuje wzrostem i innowacjami, których Europa potrzebuje w celu realizacji celów lizbońskich?Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.friendsofeurope.org/conf_ataglance.asp?ConfId=381&page=home